HIỆP  NHẤT  

LỄ VIỆTNAM TRONG THÁNG 12 NĂM 2018

Được cử hành vào lúc 12 giờ trưa các ngày Chúa Nhật

 

PHIÊN ĐỌC SÁCH THÁNH  

ChúaNhật 2-12: CN 1 Mùa Vọng C 

  -Bài đọc I:  C. Jolene Trần.

  -Bài đọc II:  A. Kenny Ngô

  -PÂ (Tiếng Anh): A. Lâm Nguyễn.

Chúa Nhật 9-12: CN 2 Mùa Vọng C 

  -Bài đọc I: C. Nguyễn Linh. 

  - Bài đọc II: B. Nguyễn X. Hương.

  -PÂ(Tiêng Anh): C. Cúc Lan.

Chúa Nhật 16-12: CN 3 Mùa Vọng C 

  - Bài đọc I: A. Spencer Nguyễn.

- Bài đọc II: A.Thomas Vũ.

  - PÂ (Tiếng Anh): A.Hiển Nguyễn

Chúa Nhật 23-12: CN 4 Mùa Vọng C 

-Bài đọcI: Ô. Nguyễn T. Ích

-Bài đọc II: Ô.Vũ Thắng.

-PÂ (Tiếng Anh): C. Ngọc Linh Đỗ

24-12:LễVọngChúa Giáng Sinh :7g Tối.

  -Bài đọc I: TiêngAnh

  -Bài đọc II: Ô. Phan Phát.

25-12:Đại Lễ Chúa Giáng Sinh: 11g Sáng.

  -Bài đọc I: C.Hương Đinh

  -BĐII(TiêngAnh):C. Khanh Vũ

  -PÂ(Tiêng Anh):  C.Yvonne.

Chúa Nhật 30-12: CN Lễ Thánh Gia Thất C 

 -Bài đọcI: B. Nguyễn H. Nga.

 -BĐII(TiêngAnh): C.HạnhNguyễn

 -PÂ (Tiếng Anh): C. Yến-Nhi.

PHỤ TRAO THÁNH THỂ   

Chúa Nhật 2-12: MT-T: B. Nguyễn Lan MT-D:Ô.Qưới CT-T: A. Hiển Nguyễn, A.Martin NguyễnCT-D: Ô. Nguyễn Đ́nh Trí,C. Thảo (Clean up:Ô. Nguyễn  Đ́nh Trí, C. Thảo  )

Chúa Nhật 9-12: MT-T: B. Nga.MT-D: Ô. Khoa. CT-T:A.Danh Nguyễn,C.Khánh-Hà.CT-D:B.X.Hương,C. Nguyễn Linh (Clean up:Ô. Khoa, B. Nga).

Chúa Nhật 16-12: MT-T: Ô. Trương MT-D: C. Jolene Trần. CT-T: A. Lâm Nguyễn, C.Khanh Vũ. CT-D: Ô. Đinh Châu,A.Dương Nguyễn.(Clean up:C.Khanh Vũ,C. Jolene Trần)

Chúa Nhật 23-12:MT-T:Ô. Ích.MT-D: C. Duyên. CT-T:C.Yến-Nhi C. Uyên Phương. CTD: Ô.Nguyễn Đức,Ô.Thiệu. (Clean up:Ô.Thiệu, C.Yến-Nhi.)

25-12: MT-T:  C. Thúy-Vy. MT-D: A. Dũng Trương CT-T: Ô.Đặng Đức, B.Vân. CT-D:Ô.Trần Sơn, Ô. Hương (Clean up:A. Dũng Trương, C. Thúy-Vy).

Chúa Nhật 30-12: MT-T: B. Phú.MT-D: B. Tịnh. CT-T: B.Giàu, Ô. Chí. CT-D:  Ô. Phát., Ô.Nguyễn Sơn. (Clean up:B. Tịnh, B. Phú)

 

PHIÊN GIÚP LỄ      

ChúaNhật 2-12: A.Anthony Nguyễn, A. Vincent Đỗ, C. Ngọc Linh Đỗ.

Chúa Nhật 9-12: A. Danh Nguyễn, A.Vincent  Ma, A. Anthony Ma.

Chúa Nhật 16-12: C. Yến-Nhi, C. Grace  Nguyễn,  C. Mary Trần.

Chúa Nhật 23-12: C. Hạnh Nguyễn, A.  A.Ben Nguyễn, A. Kevin Nguyễn.

25-12: A.Spencer Nguyễn, A.Hiển Nguyễn, A.Thomas Vũ.

Chúa Nhật 30-12: A.Lâm Nguyễn, A. Ben Hoàng, A. Adam Hoàng.

PHIÊN BĂI ĐẬU XE

Chúa Nhật 2-12: Ô.Phạm Giao, Ô. Tăng Long.

Chúa Nhật 9-12: A. Nguyễn Thi, Ô.ĐỗThiên.

Chúa Nhật 16-12: A. Nguyễn  Thịnh, A. Đỗ Dương,

ChúaNhật 23-12: A. ĐoànHiếu, Ô. Trần Phú Trung.

ChúaNhật 30-12:Ô. Khoa (Thy), Ô. Trần Sơn.

PHIÊN QUÉT NHÀ THỜ   

ChúaNhật  2-12: B.Mai T. Hằng, B.Mai T. Hương, Ô. Đoàn Hương.

 ChúaNhật 9-12: B. Huỳnh Kim Phượng, Ô. Huỳnh Kim NgọcÔB. Điền.

ChúaNhật 16-12: , Ô. Ngô Thiện,C. Sandy Hoàng, ÔB. VũThắng.

ChúaNhật 23-12:  Ô.B. ViệtNguyễn, A.LâmNguyễn C. NhiNguyễn, C. Hanh Nguyễn.

25-12: Ô.TrầnSơn, Ô.VũThắng, Ô. Phan Phát.

ChúaNhật 30-12: A.Nguyễn Đ Trí,Ô. BùiBạchĐàn, ÔB. Phan Phát.

DẦNG HOA T̉A ĐỨC MẸ

Chúa Nhật 2-12:  ÔB. Ích

Chúa Nhật 9-12: B. Thơ

Chúa Nhật 16-12:C. Uyên Hạ

Chúa Nhật 23-12:  Ô. Tuyên

 

THÔNG BÁO-SINH HOẠT

 

1. GIẢI TỘI TRẺ EM:Sau Thánh lễ ngày CN 2 tháng 12, Cha sẽ ngồi ṭa giải tội cho các em học sinh, và tất cả các em cho tới 18 tuổi. Xin quư thầy cô và phụ huynh giúp các chuẩn bị sốt sắng.

 

2. LỄ TRỌNG-LỄ BUỘC:Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Giáo hội Hoa Kỳ, và là lễ trọng lễ buộc. V́ rơi vào ngày thứ Bảy, nên Thánh lễ này sẽ được cử hành cho 2 công đoàn Mỵ-Việt vào lúc 7 giờ chiều, thứ Sáu, 7 tháng 12. Xin Ô. Phát đọc bài 2 tiếng Việt. Sẽ có cảnh sát coi băi đậu xe.

 

3. TĨNH TÂM MÙA VỌNG:Mùa Vọng năm nay chúng ta sẽ có Cha cố Isodore Kỳ từ Atlanta về giảng tĩnh tâm và giải tội cho người lớn. Chương tŕnh như sau:

            -Thứ Bảy, 8 tháng 12:

                        ** 7PM- 8 PM: Giảng.

                        ** 8PM-9PM: Giải tội.

            -Chúa Nhật 9 tháng 12: Ngài sẽ tiếp tục chủ đề mùa Vọng trong bài giảng lễ, và sẽ ngồi ṭa giải tội từ 11AM tới 11:45AM,rồi sẽ tiếp tục sau Thánh lễ.

 

4. ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: Năm nay Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ được cử hành cho 2 công đoàn Mỹ-Việt vào lúc 7 giờ tối, thứ Hai ngày 24 tháng 12. Đại Lễ Giáng Sinh bằng tiếng Việt sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba ngày 25 tháng 12.

            Sẽ có cảnh sát coi băi đậu xe cho hai Thánh lễ này.

 

5. GHẾ VÀ THẢM MỚI TRONG NHÀ THỜ:Như đă thông báo, Nhà thờ chúng ta sẽ thay các ghế mới và thảm với. V́ nhu cầu chính đáng, và cần thiết, Đức Cha Campbell đă kư hợp đồng với công ty làm ghế và công ty lót thảm. Giá tiền cho thảm mới là $16,000. C̣n các ghế th́ 28 ghế dài, giá mỗi cái tính tṛn số là $2,000 (2 ngàn và 24 ghế ngắn mỗi cái $1,000 (1 ngàn), tính tṛn số.

            Xin các gia đ́nh chúng ta dâng cúng như một việc hy sinh cụ thể để cầu nguyện cho những người thân yêu đă qua đời, hoặc cho chính ḿnh. Tên người dâng và người xin được cầu nguyện sẽ được gắn bằng bảng đồng vào ghế ḿnh dâng cúng, và mỗi tuần sẽ được cầu nguyện trong 2 Thánh lễ vào lúc 4:30 chiều thứ Bảy, và 10 sáng Chúa nhật.

            Theo chương tŕnh, th́ mọi sự sẽ xong xuôi trong ṿng 3 tháng.

            Sẽ có 1 ngày sau lễ Chúa Nhật Cha sẽ mời những gia đ́nh đă dâng cúng vào họp, để biết ḿnh muốn ghi tên tuổi cho ḿnh hay người thân thế nào, trước khi đặt những bảng đồng này.

            Dưới đây là danh sách những người đă dâng cúng:

 

1. B. Cẩm Nhung        $500

2. AC. Khánh/Mai: 1 ghế ngắn--$1,000

3. B. Thơ: 1 ghế ngắn--$1,000

4. ÔB. Sơn/Tiên 1 ghế dài   --$2,000

5. ÔB. Phát: 1 ghế dài--$2,000

6. ÔB. Đức Đặng:1 ghế ngắn--$1,000

7. AC. Vinh/Hương: 3 ghế dài--$6,000

8. Gđ. ÔB. Sơn, Lạc/Trân Lê: 1 ghế ngắn:     $1,000

9. ÔB. Ích: 3 ghế ngắn--$3,000

10. Cô Ngọc Anh: 1ghế ngắn--$1,000

11. B. Kim Hoa: 3 ghế dài--$6,000

12. ÔB. Trung/Loan; 1 ghế ngắn--$1,000

                                   1 ghế dài--$2,000

13. Cô Giàu: 1 ghế dài--$2,000

14. AC. Qưới/Phú:1 ghế dài--$2,000

                              2 ghế ngắn--$2,000

15. 1 người bạn của B. Kim Hoa: 1 ghế ngắn—1,000

 

Tổng cộng:     $34,500

                        12 ghế ngắn

                        11 ghế dài.

 

CHÚA VẪN LUÔN LÀM PHÉP LẠ: Madrid, Tây Ban Nha, ngày 19 tháng 11 năm 2018 -- Cơ quan truyền thông ACI Prensa tại Tây Ban Nha, đă cho phổ biến câu chuyện anh Matteo Pio Colella thoát được căn bệnh chết người nhờ sự cầu bầu của Cha Thánh Padre Pio. Việc anh Colella khỏi bệnh được coi là một phép lạ mở đường cho ĐGH Gioan Phaolô II phong thánh cho cha Padre Pio vào tháng 6 năm 2002.

            Năm nay anh Matteo Pio Colella 27 tuổi đă dành cho cơ quan truyền thông ACI một cuộc phỏng vấn trước khi bộ phim “El Misterio del Padre Pío” Bí ẩn của Cha Pio được tŕnh chiếu tại Tây Ban Nha.

            Anh Colella kể rằng, khi anh lên 7 ttuổi, anh mắc căn bệnh chết người, mà các bác sĩ không có hy vọng ǵ chữa được.

            Anh kể tiếp “ Tôi đă nói với mẹ tôi, con không khoẻ, con không muốn đi học nhưng mẹ tôi vẫn đưa tôi đi học. Đêm đó, khi mẹ tôi đến bên giường nói chúc con ngủ ngon th́ tôi không c̣n nhận ra mẹ tôi nữa và ngay lập tức mẹ tôi đưa tôi đi bệnh viện.

            Vào ngày 20 tháng 1 năm 2000, tôi được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng năo cấp tính do vi khuẩn gây ra. Căn bệnh này đă ảnh hưởng đến thận, hệ hô hấp và đông máu. Tôi đă ngay lập tức được nhận vào bệnh viện do Cha Padre Pio thành lập. Đó là bệnh viện mang tên, “Casa Sollievo della Sofferenza” Căn nhà cứu trợ người đau khổ), nằm ở San Giovanni Rotondo, nơi tu viện của thánh nhân.

            Ngày hôm sau, tôi lâm vào t́nh trạng hôn mê. Sức khỏe của tôi suy giảm đáng kể, và các bác sĩ nghĩ rằng tôi sẽ chết trong vài giờ. Các bác sĩ coi đây là một vụ thất bại của họ.

            Trong khi tôi đang ở trong t́nh trạng nguy kịch th́ mẹ tôi là Maria Lucia đi ra ngôi mộ cha Padre Pio để cầu xin Ngài chữa bệnh cho tôi.

            Anh Colella kể tiếp: Trong thời gian hôn mê,tôi thấy Padre Pio ở bên phải và ba thiên thần ở bên trái. Cha Padre Pio bảo tôi đừng lo lắng v́ tôi sẽ sớm được chữa trị. Thực ra, việc chữa trị của tôi giống như sự sống lại của Lazarô trong Thánh Kinh. ”

            Anh Colella kết luận Đó là chính xác là những ǵ đă xảy ra. Các bác sĩ coi tôi đă chết lâm sàng, nhưng tôi đă sống lại.

            Ngày nay anh Colella biết ơn cha Thánh Padre Pio v́ sự can thiệp của Ngài . Anh nói, anh coi cha giống như ông nội ḿnh và có thể đặt hết niềm tin vào ông nội

            Anh Colella kết luận “Tôi luôn nghĩ rằng tôi đă được một ân sủng to lớn mà tôi phải biết ơn. Khi tôi nói chuyện với một người không tin, tôi bảo họ 'Tôi đây. Đối với khoa học th́ không thể giải thích được, nhưng cũng có một lời giải thích khác mà chúng ta không thể hiểu được.” (Nguyễn Long Thao, VietCatholic).