HIỆP  NHẤT

LỄ VIỆTNAM TRONG THÁNG 12 NĂM 2017

THÁNG CÁC LINH HỒN

Được cử hành vào lúc 12 giờ trưa các ngày Chúa Nhật

 

PHIÊN ĐỌC SÁCH THÁNH

-ChúaNhật 3-12: CN 1 Mùa Vọng B 

  -Bài đọc I:  Ô. Đặng Đức

  -Bài đọc II:  Ô. Phạm N. Giao.

  -PÂ (Tiếng Anh): A. Anthony Nguyễn.

-Chúa Nhật 10-12: CN 2 Mùa Vọng B  

  -Bài đọc I: C. Nguyễn Linh. 

  - Bài đọc II: B. Nguyễn X. Hương.

  -PÂ(Tiêng Anh): C. Cúc Lan.

-Chúa Nhật 17-12: CN 3 Mùa Vọng B 

   -Bài đọcI: Ô. Nguyễn T. Ích

  -Bài đọc II: Ô.Vũ Thắng.

  -PÂ (Tiếng Anh): A. Spencer  Nguyễn.

-Chúa Nhật 24-12: CN 4 Mùa Vọng B 

- Bài đọc I: C. Cẩm Phượng.  

 -Bài đọc II: C.Hương Đinh.

 -PÂ (Tiếng Anh): C. Yến-Nhi.

-24-12:Lễ VọngChúa Giáng Sinh: 6g Tối.

  -Bài đọc I: TiêngAnh

  -Bài đọc II: Ô.Trần Sơn

-Chúa Nhật 25-12: Đại Lễ Chúa --  Giáng Sinh: 11g Sáng.

  -Bài đọc I: C. Khánh Hà

  -BĐII(TiêngAnh): C. Khanh Vũ

  -PÂ(Tiêng Anh):  C.Rachel Nguyễn.

-Chúa Nhật 31-12: CN Lễ Thánh   Gia Thất B 

 -Bài đọcI: B. Nguyễn H. Nga.

 -BĐII(TiêngAnh): C.HạnhNguyễn

 -PÂ (Tiếng Anh): C.Yvonne.

PHỤ TRAO THÁNH THỂ   

Chúa Nhật 3-12: MT-T:  C. Thúy- Vy. MT-D: Ô. Hương CT-T:  Ô.Nguyễn Đức, C. Uyên   Phương. CT-D: Ô. Phan  Phát, Ô.Thắng. (Clean up: Ô.Nguyễn   Đức, C. Uyên Phương.).

Chúa Nhật 10-12: MT-T: B. Tịnh.    MT-D: Ô.Qưới. CT-T: Ô   Giao, B.X.Hương. CT-D:  Ô.Trần Sơn, Ô. Chí.  (Clean   up: Ô.Trần Sơn, Ô. Chí. )

Chúa Nhật 17-12: MT-T: Ô. Trương  MT-D: B.Thuyên. CT-T: Ô.    Đặng Đức, B. Nga. CT-D: Ô.             Đinh Châu, Ô. Đinh T.  Sơn. (Clean up: Ô. Đinh  Châu, Ô. Đinh T. Sơn.)

Chúa Nhật 24-12: MT-T: B. Phú. MT-D: Ô. Vũ Sơn. CT-T: Ô. Nguyễn Sơn, Ô. Giao. CTD: Ô. Khoa, B. Ích (Clean up: Ô.   Khoa, B. Ích.)

Chúa Nhật 31-12: MT-T: Ô. Phan    Phát. MT-D: B.Giàu. CT-T:    Ô. Ích, Ô.Thiệu. CT-D: Ô.Vũ             Thắng, Ô.Nguyễn Đức ( Clean  up: Ô.Thắng, Ô.Nguyễn Đức)

PHIÊN GIÚP LỄ      

ChúaNhật 3-12: A. Anthony  Nguyễn, A. Vincent Đỗ,  Anthony Ma.

ChúaNhật 10-12: C. Yến-Nhi, C.  Kimmy Nguyễn, C. Ngọc Linh Đỗ.

Chúa Nhật 17-12: C. Cúc Lan, C.  Grace  Nguyễn,  C. Mary  Trần.

Chúa Nhật 24-12: A. Danh Nguyễn,  Vincent  Ma, A. Kenny Ngô.

Chúa Nhật 25-12: A.Spencer   Nguyễn,  

            A. Hiển Nguyễn, A.Thomas  Vũ.

Chúa Nhật 31-12: A. Vỹ Trần, A.  Ben Hoàng, A. Adam Hoàng.

 

PHIÊN BĂI ĐẬU XE

ChúaNhật 3-12: Ô.  TrầnQuốcKhánh, A. Trương Q. Dũng.

ChúaNhật 10-12: Ô.Nguyễn Đ.  Thức , Ô Mai V. Hiền.

Chúa Nhật 17-12: Ô.Đặng Thanh  Đức , Ô.Nguyễn M. Điệp.

Chúa Nhật 24-12: Ô. NguyễnThái,  Ô.  VũĐứcChính.

Chúa Nhật 25-12: Ô. ĐoànVănThành,   Ô. Nguyễn Đ́nhTrương

Chúa Nhật 31-12: A. Phạm Minh  Mẫn,  Ô. NguyễnQuốcXuân.

PHIÊN QUÉT NHÀ THỜ   

ChúaNhật  3-12: B.Mai T.  Hằng, B.Mai T. Hương ÔB.  Ích.

ChúaNhật 10-12: B. Huỳnh Kim  Phượng, Ô. Huỳnh Kim  NgọcÔB. Điền.

ChúaNhật 17-12Ô. Đoàn   HươngÔ.B.   Sơn-Thảo, Ô. Ngô Thiện.

Chúa Nhật 24-12: C. Sandy Hoàng,   ÔB.VũThắng-Thomas

Chúa Nhật 31-12:  B. ĐoànKim ,Ô.  Đỗ Đam,B. Betty Nguyễn, Ô.   Hoàng Thu B́nh.

 

DẦNG HOA T̉A ĐỨC MẸ LAVANG

Chúa Nhật 3-12: B. Thơ

Chúa Nhật 10-12: C. Uyên Hạ

Chúa Nhật 17-12:  Ô. Tuyên

ChúaNhật 17-12ÔB. Vĩnh

 Chúa Nhật 24-12: AC. Trung/Trang

 Chúa Nhật 31-12:  Cô Ngọc-Anh

THÔNG BÁO-SINH HOẠT

GIẢI TỘI MÙA VỌNG:

   -Thiếu Nhi và thanh thiếu niên: Cha xứ sẽ ngồi ṭa giải tội cho các em thanh thiếu niên trong Cộng đoàn cho đến 18 tuổi. Trước hết là các em trong các lớp Giáo lư/Việt ngữ, sau đó là cho các em không nằm trong 2 chương tŕnh này, sau lễ Chúa nhật 3 tháng 12, CN thứ nhất mùa vọng.

   -Người lớn: Cha Đôminicô Hà Vịnh từ Chicago đă vui vẻ nhận lời mời về giảng lễ vào Chúa nhật 3 tháng 12, CN thứ nhất mùa vọng. Cha khách sẽ ngồi ṭa trước lễ 12 giờ trưa, và sau lễ ngài sẽ tiếp tục ngồi ṭa giải tội giúp cho mọi người chúng ta.

   Đây là dịp có Cha khách về trong mùa vọng 2017 này, nên xin ai cần xưng tội, hăy đến vào ngày này.

LỄ TRỌNG, LỄ BUỘC: Thứ Sáu, 8 tháng 12, là lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng Giáo hội Hoa kỳ, lễ trọng và lễ buộc. Thánh lễ cho 2 cộng đoàn sẽ được cử hành vào lúc 7:00 chiều. Sẽ có cảnh sát coi chung quanh nhà thờ. Xin ông Phát đọc bài 2 tiếng Việt.

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: Năm nay, ngày kỷ niệm ngày con Chúa ra đời, rơi vào ngày thứ Hai, 25 tháng 12. V́ thế:

            -Chúa nhật 24 tháng 12: có lễ 10 sáng và 12 giờ như thường lệ. Rồi sẽ có Thánh lễ Vọng Giáng sinh vào lúc 6 giờ chiều cho tất cả mọi người. Thánh lễ này là tiếng Anh. Xin lưu ư là 6 giờ chiều, chứ không phải 7 giờ, v́ trời mùa này rất tối.  Sẽ có cảnh sát coi chung quanh nhà thờ. Xin C. Hương (Nhung) đọc bài đọc 2 tiếng Việt.

            -Thứ Hai, 25 tháng 12, Đại lễ Giáng sinh, lễ ban ngày, sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng (không phải là 12 giờ trưa), bằng tiếng Việt. Sẽ có cảnh sát coi trật tự chung quanh nhà thờ.

            Xin chúc mừng Giáng sinh mọi người, mọi gia đ́nh. “Merry Chirstmas & Happy new year to all”!

ẢNH TƯỢNG TRONG NHÀ THỜ: Có lẽ mọi người chúng ta đều biết, và cộng đoàn người Mỹ trong giáo xứ cũng vậy, là giáo xứ đang đặt tạc tượng Thánh cả Giuse, Đức Mẹ Fatima, 14 chặng đàng Thánh giá, bằng gỗ tốt nhất mà Việtnam hiện có. Giá cả đă xong, và đă deposit $5,000.00. Tuy nhiên bên Việtnam cho biết là gỗ để tạc tượng Thánh Cả và Đức Mẹ cần phải chờ thêm thời gian để được khô, và khi tạc xong sẽ không bị nứt, nhất là ở bên Ohio,

miền Đông, giá lạnh. V́ thế mà chúng ta phải kiên nhẫn, và cầu nguyện thôi. Thà là lâu c̣n hơn là đúng ngày, đúng hẹn mà chất lượng không tốt. Nói ngắn gọn, là ngày 8 tháng 12, đại lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, có lẽ sẽ không có nghi thức làm phép những ảnh tượng này. Chúng ta sẽ sắp xếp vào ngày khác.

 

BẠN CÓ BIẾT: Khi gia đ́nh có tang chế, th́ có nhiều khoản mục phải chi tiêu. Với một số gia đ́nh, th́ nhiều khi cũng là một khó khăn. Được biết là cỗ quan tài nếu mua tại nhà quàn th́ đắt hơn nhiều, nếu chúng ta mua ở ngoài. Đây là website để chúng ta order:  www.bestpricecaskets.com  Người đă từng mua qua cho biết là giá rẻ phân nừa, hoặc hơn phân nửa, cho một cỗ quan tài cùng chất lượng trong nhà quàn. Khi order, thi người ta sẽ giao đến nhà quàn đúng theo thời hạn thỏa thuận, và các nhà quàn không được từ chối nếu gia đ́nh nhà hiếu tự order quan tài cho người thân của ḿnh.

 

Vatican,8/11/2017 (CNA/EWTN News): Trong buổi triều yết chung ngày thứ tư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đă lên tiếng quở trách một cách nẩy lửa thói xấu cuả nhiều người hay nói chuyện với người khác, nh́n vào điện thoại hoặc thậm chí chụp ảnh trong khi tham dự Thánh Lễ, những điều phiền nhiễu đó làm mất đi sự tập trung vào tâm điểm "của giáo hội," là phép Thánh Thể.
            "Thánh Lễ không phải là một màn kịch: mà là lúc chúng ta tham dự vào sự Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa," Đức Giáo Hoàng nói." Chúa đang ở đây với chúng ta, ngay lúc này. Nhiều khi chúng ta đi lễ, trong lúc vị linh mục cử hành bí tích Thánh thể, chúng ta lại nh́n vào nhiều thứ và tṛ chuyện với nhau. .. "

            Cách đặc biệt, ĐGH lên án việc sử dụng điện thoại di động để chụp ảnh các buổi lễ cuả giáo hoàng. 
            Tại một thời điểm trong Thánh Lễ vị linh mục đọc: "Hăy nâng tâm hồn lên," ĐGH nói. "Vị linh mục không nói, “Hăy nâng chiếc điện thoại lên để chụp ảnh!'" 
            "Đó là một việc xấu!" Và Cha nói cho các con rằng nó mang lại cho Cha quá nhiều đau buồn mỗi khi Cha dâng lễ ở đây, trong Công trường hoặc trong đền thánh và Cha thấy rất nhiều chiếc điện thoại di động nhô lên, không chỉ là các tín hữu, mà thậm chí có cả linh mục và giám mục nữa."

            "Nhưng hăy nghĩ lại: khi các con dâng lễ, Chúa là ở đó! Và các con bị phân tâm...”