HIỆP  NHẤT  

LỄ VIỆTNAM TRONG THÁNG 4 NĂM 2019

Được cử hành vào lúc 12 giờ trưa các ngày Chúa Nhật

 

PHIÊN ĐỌC SÁCH THÁNH   

ChúaNhật7-4: CN5C MùaChay 

  -Bàiđọc I:  Ô. ĐặngĐức. 

  -BĐII(TiêngAnh): C. Kimmy Nguyễn

  -PÂ (Tiếng Anh): A.DanhNguyễn

ChúaNhật14-4: CNLễLá 

  -Bàiđọc I: C. Nguyễn Linh.

  -BĐII(TiêngAnh): C. Ngọc Linh Đỗ

  -PÂ(Tiêng Anh): C.UyênPhương.

ChúaNhật21-4: CNĐại Lễ Chúa Phục Sinh :11g Sáng. 

  - Bàiđọc I: B. Nguyễn H. Nga.

  - Bàiđọc II: C.Khánh-Hà

  - PÂ (Tiếng Anh): C. HạnhNguyễn.

ChúaNhật28-4: CN2PhụcSinh 

-BàiđọcI: Ô. NguyễnSơn

 -BĐII(TiếngAnh): C.Yến-Nhi

 -PÂ (Tiếng Anh):A.Spencer Nguyễn

PHỤ TRAO THÁNH THỂ   

ChúaNhật7-4: MT-T: C. HạnhNguyễn. MT-D: A.MartinNguyễn. CT-T: Ô. Nguyễn Đ. Trí, Ô. Đặng Đức. CT-D: B. Nguyễn Lan, C.Nguyễn Linh. (Clean up: Ô.Nguyễn Đ́nhTrí, Ô. Đặng Đức)

ChúaNhật14-4:MT-T:A.HiểnNguyễn MT-D:C.Khánh-Hà.CT-T: A. Danh Nguyễn, A. Dũng Trương. CT-D:Ô. Khoa, B. Nga (Clean up:A.Danh Nguyễn, A. Dũng Trương.).

ChúaNhật21-4: MT-T: C.Khanh Vũ. MT-D: A.Lâm Nguyễn.CT-T: Ô. Đinh Châu, A. Nguyễn Dương.CT-D:C. Jolene Trần, Ô. Trương. (Clean up:Ô. Đinh Châu, A. Nguyễn Dương.)

ChúaNhật28-4:MT-T:C.Yến-Nhi. MT-D: C. Uyên Phương. CT-T: Ô. Nguyễn Đức, Ô. Thiệu. CTD: C. Duyên, C. Thúy-Vy.(Clean up:C. Duyên,C. Thúy-Vy.)

PHIÊN GIÚP LỄ      

ChúaNhật7-4:C.Cúc Lan, C. Mary Nguyễn,  C.  Ngọc Linh  Đỗ.

ChúaNhật14-4: A. Danh Nguyễn, A. Anthony Ma, A.  Nguyễn Hoàng Long

ChúaNhật21-4: C.  A. Hiển Nguyễn,A. Spencer Nguyễn, A.Thomas

ChúaNhật28-4: A. Anthony Nguyễn,A. Kevin Nguyễn, A. Ben Nguyễn

PHIÊN BĂI ĐẬU XE

ChúaNhật7-4:  Ô.Trung Đỗ,   

A. Đinh Trọng Quang

ChúaNhật14-4:Vũ Đức Hoàn

Mai V. Long    

ChúaNhật28-4: Ô. Mai V. Hiền,   

Ô. Nguyễn Đ. Thức

 

PHIÊN QUÉT NHÀ THỜ   

ChúaNhật  7-4: Ô.B. ViệtNguyễn, A.LâmNguyễn C. NhiNguyễn, C. Hạnh Nguyễn.

ChúaNhật 14-4:  B. Mai T. Hằng, B. Mai T. Hương, ÔB. Cao S. Thuyên.

ChúaNhật 21-4: Ô.Nguyễn Đ Trí,Ô. BùiBạchĐàn , C. Sandy Hoàng.

ChúaNhật 28-4:   B. Nguyễn T. Thơ, B. Cố Giá, Ô. Trần Quốc Khánh.

 

DẦNG HOA T̉A ĐỨC MẸ

Chúa Nhật 7-4: ÔB. Thuyên

Chúa Nhật 14-4: AC. Khánh/Mai

Chúa Nhật 21-4: B. Thông   

Chúa Nhật 28-4: B. Hiền (Ḥa)

 

THÔNG BÁO-SINH HOẠT

1. THIẾU NHI XƯNG TỘI: Sau Thánh lễ Chúa Nhật ngày 7 tháng 4 Cha sẽ ngồi ṭa giải tội cho các em thiếu nhi cho đến 18 tuổi, bắt đầu với những em trong các lớp học trước. Xin các Thày/Cô giáo và phụ huynh giúp các em xét ḿnh cẩn thận để xưng tội được sốt sắng hầu đáng lănh nhận ơn Chúa thứ tha.

 

2. TUẦN THÁNH: Cũng như mọi năm, tất cả Phụng vụ trong 3 ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy tuần Thánh sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ tối. Năm nay Cha cố Giuse Vũ Đảo, chuyên gia giảng thuyết, sẽ tiếp tục giúp cộng đoàn chúng ta với chương tŕnh như sau: 

 

-THỨ NĂM TUẦN THÁNH, 18 tháng 4:

   *Đúng 6 giờ chiều: Cha cố Giuse sẽ ngồi ṭa giải tội tới 6:45 chiều.

   *Đúng 7 giờ chiều: Thánh Lễ Tiệc Ly. Cha cố sẽ giảng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

            ** Bài đọc 2 tiếng Việt: Ô. Ích

 

-THỨ SÁU TUẦN THÁNH: 19 tháng 4:

   * 9:30 sáng: Cha xứ sẽ chủ sự chặng đàng Thánh giá trong Nhà thờ (tiếng Việt) trong khi đó Cha cố sẽ ngồi ṭa giải tội trong hội trường.

   *10 giờ sáng: Chặng đàng Thánh giá (tiếng Anh).

   * Đúng 6 giờ chiều: Cha cố sẽ giảng tĩnh tâm mùa chay trong hội trường.

Trong khi đó Cha xứ sẽ giải tội trong nhà thờ.  

  * Đúng 7 giờ chiều: Cha cố sẽ chủ sự nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh, nghi thức hôn chân Chúa, và  giảng (tiếng Anh và tiếng Việt).

            ** Bài đọc 2 tiếng Việt: Ô. Phát

 

THỨ BẢY TUẦN THÁNH, 20 tháng 4:

   * Đúng 5 giờ chiều: Cha cố sẽ giải tội trong Nhà thờcho tới 5:45pm.

   * Đúng 6 giờ chiều: Cha cố sẽ tiếp tục giảng tĩnh tâm trong hội trường.

   * 7 giờ chiều: ĐẠI LỄ PHỤC SINH (Lễ Vọng)

 

   Đọc sách Thánh:

   -Bài đọc 1 tiếng Anh: Gen. 1:1-2:2   (short form)—Missal P. 156

   -Bài đọc 2 tiếng Việt: Ô. Thắng (Gen. 22:1-18)—P. 158

   -Bài đọc 3 tiếng Anh: Exodus     (Exodus 14:15-15:1)—P. 160

   -Sau kinh Vinh Danh và lời nguyện  là bài đọc 4 tiếng Việt: Cô Nhung (Rom. 6: 3-11)—P. 167.

 

CHÚA NHẬT 21 THÁNG 4: ĐẠI LỄ PHỤC SINH VÀO LÚC 11 GIỜ SÁNG (không phải 12 giờ trưa như thường lệ.) Cha cố sẽ thuyết giảng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

 

TRIDIUM SCHEDULE: All liturgy will be at 7:00.

   1. HOLY THURSDAY: APR. 18:            -6-6:45pm: Fr. Josesh Vu will hear confession in church.       

            -7:00pm: Mass of the Lord’s Supper, Washing of Feet...

năm qua. Xin Chúa chúc lành cho mọi tâm hồn thiện chí và  đầy t́nh người.

 

   2. GOOD FRIDAY: Apr. 19:

     -9:30am: Stations of the Holy Cross in Vietnamese

     -10:00am: Stations of the Holy Cross in English.

     -6:00-6:45pm: “Lenten retreat.” Fr. Joseph Vu will preach in the hall. At the same time, Fr. Bay will hear confession in church.

-7:00pm: Liturgy of Good Friday.

 

3. HOLY SATURDAY: Apr. 20:

     -5:00-5:45pm: Fr. Vu will hear confessionn in church.

     -6:00pm: Fr. Vu continues his preaching on the topic of Lent.

-7:00pm: SOLEMNITY OF JESUS’ RESURRECTION (VIGIL MASS) in English.

 

EASTER SUNDAY: Apr. 21;

The solemnity of Jesus’ resurrection will be celebrated at 11:00am (not 12noon as usual) in Vietnamese.

            Happy Easter to everyone! Alleluia!

 

3. LON NHÔM: Xin chân thành cám ơn những gia đ́nh đă có công đóng góp các lon nhôm để bán gây quỹ giúp cho các vị thương phế binh bên Việt-Nam. Nay v́ hoàn cảnh, chương tŕnh này không thể tiếp tục. Xin cám ơn đặc biệt ông Trùm Ích đă hy sinh thời gian gom góp đem đi bán và sắp xếp gửi về giúp bên Việt-Nam trong suốt nhiều năm qua. Xin Chúa chúc phúc cho mọi sự hy sinh thật là cao thượng, đượm ấp t́nh người!