HIỆP  NHẤT

LỄ VIỆTNAM TRONG THÁNG 4 NĂM 2018

Được cử hành vào lúc 12 giờ trưa các ngày Chúa Nhật

 

PHIÊN ĐỌC SÁCH THÁNH

ChúaNhật 1-4: Đại Lễ Chúa PhụcSinh 11g Sáng.

 -Bài đọcI: C. Cẩm Phượng.

 -Bài đọc II:  C. Yvonne

 -PÂ (Tiếng Anh):  C. Rachel Nguyễn.

Chúa Nhật 8-4: CN 2B Phục Sinh

 -Bài đọc I:  C.Thúy-Vy     

 -BĐII (TiêngAnh): A. Huy Vũ.

 -PÂ (Tiếng Anh): A. Spencer.

ChúaNhật 15-4: CN 3B Phục Sinh

  -Bài đọc I:  C. Khánh Hà

  -Bài đọc II: C. Nguyễn Linh

  -PÂ (Tiếng Anh): A. Danh Nguyễn

Chúa Nhật 22-4: CN 4B Phục Sinh

 -Bài đọc I: C. Nguyễn Thảo

 -Bài đọc II: C.Hương Đinh      

 -PÂ (Tiếng Anh): C. Khanh Vũ

Chúa Nhật 29-4: CN 5B Phục Sinh

 -Bài đọc I:  C. Duyên Nguyễn

 -BĐII (TiêngAnh): C. Kimmy Nguyễn

 -PÂ (Tiếng Anh): C. Hạnh Nguyễn

PHỤ TRAO THÁNH THỂ   

Chúa Nhật 1-4: MT-T:  C.Yến-Nhi.  MT-D: A.Dương Nguyễn. CT-T: C. Nguyễn Linh, C. Uyên Phương CT-D: C.Thúy-Vy, C. Duyên. (Clean up: C.Uyên Phương, C.Yến-Nhi).

Chúa Nhật 8-4: MT-T: B. Nguyễn Lan MT-D: C.Hạnh Nguyễn. CT-T: C. Cẩm-Phượng, C. Thảo. CT-D: Ô.Qưới, A.Martin Nguyễn (Clean up: C. Thảo,  B. Nguyễn Lan )

Chúa Nhật 15-4: MT-T: C. Jolene Trần MT-D: C.Khanh Vũ. CT-T: B.X.Hương, Ô. Đinh Châu. CT-D: A. Lâm Nguyễn, Ô. Trương. (Clean up: A. Lâm Nguyễn, Ô. Trương.)

Chúa Nhật 22-4: MT-T: C. Cúc-Lan, MT-D: A. Hiển Nguyễn. CT-T: Ô. Khoa, A. Danh Nguyễn .CTD: B. Phú, A. Dũng Trương (Clean up:  B. Phú, A. Hiển Nguyễn)

Chúa Nhật 29-4: MT-T: Ô.Nguyễn Đức. MT-D: Ô. Nguyễn Đ́nh Trí. CT-T: C.Khánh-Hà, C.Rachel Nguyễn. CT-D: B.Giàu, A.ThomasVũ. (Clean up: Ô.Nguyễn Đức, C. Khánh-Hà)

PHIÊN GIÚP LỄ      

Chúa Nhật 1-4: A. Danh Nguyễn. A.Spencer Nguyễn, A. Hiển  Nguyễn

ChúaNhật 8-4: A. Lâm Nguyễn, A. Vincent Đỗ, A. Kenny Ngô.

ChúaNhật 15-4: C. Uyên Phương  , C. Yến-Nhi, C. Kimmy Nguyễn,

Chúa Nhật 22-4: C. Cúc Lan, C. Grace  Nguyễn,  C. Mary Trần.

ChúaNhật 29-4:  C. Khanh Vũ, A. Khoa Đinh, C.Hương Đinh.

 

PHIÊN BĂI ĐẬU XE

Chúa Nhật 1-4: Ô. Mai Hiền, Ô. Tăng Long.

Chúa Nhật 8-4: Ô. Khoa (Thy), Ô. Đặng Đức.

Chúa Nhật 15-4: Ô.Xuân(John) Nguyễn,  Ô. Trần Sơn.

Chúa Nhật 22-4: A. Nguyễn  Thịnh, A. Đỗ Dương,

ChúaNhật 29-4: A. Đoàn Hiếu, Ô. Trần Phú Trung.

PHIÊN QUÉT NHÀ THỜ   

ChúaNhật 1-4: B. Sandy Hoàng,  ÔB.VũThắng-Thomas(PVS)

ChúaNhật  8-4: B.Mai T. Hằng, B.Mai T. Hương ÔB. Ích (PVS)

ChúaNhật 15-4: B. Huỳnh Kim Phượng, Ô. Huỳnh Kim NgọcÔB. Điền (PVS)

ChúaNhật 22-4Ô. Đoàn Hương, Ô. Ngô Thiện, Ô.B. ViệtNguyễn(PVS).

Chúa Nhật 29-4Ô. Đỗ Đam, B. Betty Nguyễn, Ô. Hoàng Thu B́nh, B. Đoàn Kim(PVS)

*** XIN LƯU Ư: Chữ PVS (pḥng vệ sinh) có nghĩa là những người được chia phiên để clean up 3 nhà vệ sinh trong nhà thờ.

DẦNG HOA T̉A ĐỨC MẸ:

   

Chúa Nhật 1-4: Ô.B Mai Hiến.

Chúa Nhật 8-4: B. Betty Nguyễn

ChúaNhật 15-4: ÔB. Thiên.

Chúa Nhật 22-4: ÔB. Thuyên

Chúa Nhật 29-4: AC. Khánh/Mai     

THÔNG BÁO-SINH HOẠT

TƯỢNG ĐỨC MẸ LAVANG NGOÀI ĐẤT THÁNH: V́ tượng Đức Mẹ Lavang ngoài đất Thánh cần phải thay mới như Cha đă thông báo trước đây. Xin cám ơn ông cố Lạc và quư tử là Cha Phong, đang làm mục vụ tại giáo phận Đà-Nẵng, Việt-nam, đă sắp xếp cho việc này. Được biết là tượng đă tạc xong, và đang trên đường sang Mỹ.

            Xin mọi gia đ́nh, đặc biệt những gia đ́nh có người thân yêu đang an nghỉ ngoài đất Thánh, và chính ḿnh, những người rồi sẽ an nghỉ ngoài đó, ủng hộ cho chương tŕnh này. Mọi đóng góp, xin trao cho cô Nhung thủy quỹ, hoặc các ông trong ban đại diện Cộng đoàn. Tượng Đức Mẹ sẽ được làm phép vào ngày lễ cầu hồn ngoài đất thánh vào tháng 11 sắp tới.

            Lạy Mẹ Lavang, xin Mẹ ghé mắt nh́n xuống, hộ phù và cầu bầu cho những con cái Việt-nam của Mẹ, đang an nghỉ chờ ngày sống lại trên cơi vĩnh hằng. Và lạy Đức Mẹ Lavang, xin chúc lành cho những gia đ́nh và cá nhân, v́ ḷng kính mến Mẹ, mà đă đóng góp cho việc tạc tượng Mẹ kỳ này, để Mẹ luôn hiện diện với những những người thân yêu của chúng con đang nằm trong ḷng đất, nơi khu Lavang, thuộc đất Thánh Phục Sinh. Amen.

 

XIN ĐƯỢC NHẮC: Từ nay, xin mọi người, nhất là những em trẻ, đừng mặc quần jean hoặc váy (skirts) khi lên Cung Thánh để đọc Sách Thánh, hay phụ trao Thánh Thể. Xin các phụ huynh để ư, và nhắc giúp cho con em ḿnh.

 

JUST A FRIENDLY REMINDER: Since now on, please everyone, especially the “good” young people, do not wear jeans or skirts of any kind when you are in the Sanctuary to do the readings or helping as extra ordinary mininters of the Holy Eucharist. Please understand that there are reasons behind this, and the fact is: we all come to serve God and others, and not ourselves, therefore, our focus must be to God and not ourselves.  Thank you!

 

CONGRATULATIONS FROM THE PASTOR: For so many  years I had desired to have a children and a youth choir. Now, my and your dream have come true. Thanks to be God! (1) The children choir which I offcially named as “Angel Choir” has been sung at mass several times and you did a fantastic job! (2) Now, we have the youth choir, and it needs to have an “official name” too,  and I want to hear from you about what name this choir should be called, so that I can officially endorse it. Everyone, including myself, had been impressed when you sang at mass last time. Please talk to your friends/peeers about this and invite them to join the youth choir. Let’s  remember that serving and praising God is our duty and privilege. (3) I got a lot of feedbacks from people about the new/young Extra Ordinary Ministers of the Holy Eucharist. This is great news and I am very proud of you all.

 

CÁM ƠN: Giáo xứ xin chân thành cám ơn những gia đ́nh sau đây đă rộng răi dâng cúng tượng ảnh trong Nhà Thờ dịp vừa qua—ÔB. Khiết:Tượng Thánh Cả Giuse; B. Đài & AC. Trung/Trang: Tượng Đức Mẹ; 14 chặng đàng Thánh giá do: AC. Khoa/Thy; ÔB. Đoàn Hương; ÔB. Vũ Thắng; B. Kim Hoa; B. Thông & Ô. Ngọc; AC. Phụng/Nga; 1 người xin ẩn danh; AC. Chính/Nhung; ÔB. Sơn/Tiên; ÔB. Điền (2 chặng); AC. Mỹ/Ninh; Cô Ngọc-Anh; ÔB. Phát $1000 cho 1 chặng và các chí khác; AC. Hiến/ Lan. Hiện tại chắc c̣n thiếu mấy trăm cho 2 bục để tượng Thánh Giuse và Đức Mẹ. Gia đ́nh nào có ḷng, xin gặp cô Nhung hay

Ô. Trùm Ích để biết rơ là c̣n thiếu bao nhiêu. Xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả chúc lành thật dồi dào cho gia đ́nh quư vị. Xin cám ơn Ô. Trùm Ích đă dành nhiều thời gian, điện thoại liên lạc để sắp xếp cho chương tŕnh tốt lành và đạo đức này.

 

XIN NHẮC TRƯỚC: Ngày kiệu hoa năm nay sẽ là ngày Chúa nhật, 27 tháng 5.

 

BIẾT ĐỂ CỦNG CỐ NIỀM TIN: PHÉP LẠ THÁNH THỂ: Bên cạnh những phép lạ Thánh Thể cả thể đă xảy ra trong thời trung cổ, cũng c̣n có những phép lạ Thánh Thể khác xảy ra trong những năm mới đây trong thời đại chúng ta. Thứ nhất, phép lạ Thánh Thể tại Legnica, Ba-Lan, xảy ra ngày 25 tháng 12 năm 2013. Đức cha Abigniew Kiermikowski của giáo phận đă xác nhận phép lạ này. Thứ hai, phép lạ Thánh Thể tại Sokólka, Ba-Lan, xảy ra trong Thánh lễ Chúa Nhật ngày 12 tháng 10 năm 2008 tại giáo xứ Thánh Antôn ở Sokólka, khi một bánh Thánh rơi xuống cạnh bàn thờ từ tay của một Linh mục, khi vị Linh mục này đang cho rước lễ. Cha liền nhặt bánh Thánh lên và đặt Bánh Thánh đă bị bẩn vào 1 hộp đầy nước. Thế nhưng sau 1 tuần lễ, “Bánh không bị tan ra, và chính giữa Tấm Bánh xuất hiện vệt tṛn màu đỏ đậm, y hết như vết máu. Kỳ lạ là vết đó không bị ḥa vào nước nên vẫn trong.” Thứ Ba, phép lạ Thánh Thể tại Tixtla, Mexicô xảy ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2006. Trong kỳ tĩnh tâm của một giáo xứ, một Bánh Thánh chuẩn bị được cho rước lễ, bỗng lộ ra phần màu đỏ. Sau bốn năm, sự hiện diện của máu vần c̣n tươi. Hiện tượng này không thể giải thích được cách tự nhiên. Thứ bốn, phép lạ Thánh Thể tại giáo xứ thánh Maria Chirattakonam, Ấn-Độ, xảy ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2001. Cha chính xứ nhận thấy một h́nh ảnh lạ xuất hiện trên một Bánh Thánh. H́nh ảnh trên Bánh Thánh ngày càng trở nên rơ ràng là một người đàn ông đang đội ṿng gai, giống khuôn mặt Chúa Kitô. Sau đó Đức Tổng Giám Mục Cyril Mar Baselice của tổng giáo phận Trivandrum điều tra và xác nhận phép lạ. Bánh Thánh vẫn được giữ nguyên vẹn trong đền thánh trên cho tới ngày nay, tức đă 17 năm.

            Các nghiên cứu khoa học đều đưa ra cùng một kết luận khi xác định Bánh Thánh có chứa mảnh cơ tim của một người đang hấp hối và màu đỏ được nghiên cứu phù hợp với máu mả hemoglobin và ADN có nguồn gốc con người thuộc nhóm AB. Như thế, các phép lạ này là bằng chứng sống động cho tín lư của Giáo hội Công giáo, dạy rằng dù bề ngoài Bánh và Rượu Thánh vẫn giữ nguyên, nhưng thực chất là bản thể đă được biến đổi thánh Thịt và Máu thánh Chúa Kitô. (gpbuichu.org—06/03/12018)