HIỆP  NHẤT  

LỄ VIỆTNAM TRONG THÁNG 1 NĂM 2019

Được cử hành vào lúc 12 giờ trưa các ngày Chúa Nhật

 

PHIÊN ĐỌC SÁCH THÁNH  

 ChúaNhật 6-1: CN Lễ Hiển Linh

-Bài đọcI: Ô. Đặng Đức

-Bài đọc II: C. Thảo

 -PÂ (Tiếng Anh): A. Lâm Nguyễn.

Chúa Nhật 13-1: CN Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 -Bài đọc I:Ô. Nguyễn Sơn

-BĐII(TiêngAnh):A. Hiển Nguyễn.

  -PÂ(Tiếng Anh): C. Uyên Phương.

ChúaNhật 20-1: CN 2C TN

- Bài đọc I:C.Nguyễn Duyên.    

  -BĐII(TiêngAnh):A. Huy Vũ.

-PÂ (Tiếng Anh):A. Danh Nguyễn

Chúa Nhật 27-1: CN 3C TN

  -Bài đọc I: B. Nguyễn H. Nga.

-Bài đọc II: C.Thu Phương.

-PÂ (Tiếng Anh): C.Cúc Lan.

PHỤ TRAO THÁNH THỂ   

Chúa Nhật 6-1:MT-T: A.Martin Nguyễn.MT-D:C. Hạnh Nguyễn. CT-T:Ô. Nguyễn Đ́nh Trí, C. Thảo. CT-D:Ô.Qưới, B. Nguyễn Lan (Clean up:Ô.Qưới, B. Nguyễn Lan)

Chúa Nhật 13-1: MT-T:C.Khánh-Hà.MT-D:A. Hiển Nguyễn. CT-T:A. Danh Nguyễn, A. Dũng Trương.CT-D:B. Nga,Ô. Khoa. (Clean up:A. Danh Nguyễn ,C.Khánh-Hà).

Chúa Nhật 20-1: MT-T: A. Lâm Nguyễn.  MT-D:C.Khanh Vũ. CT-T:Ô. Đinh Châu,A.Nguyễn Dương.CT-D:C. Jolene Trần, Ô. Trương (Clean up:Ô. Đinh Châu,A.Nguyễn Dương.)

Chúa Nhật 27-1:MT-T:C.Uyên Phương.MT-D: C.Yến-Nhi CT-T:Ô.Nguyễn Đức,Ô.Thiệu. CTD:C.Thúy-Vy,C. Duyên. (Clean up:C.Uyên Phương,C. Duyên.)

PHIÊN GIÚP LỄ      

Chúa Nhật 6-1:A. Hiển Nguyễn, A.TimothyNguyễn, A.  Nguyễn Hoàng Long.

ChúaNhật 13-1: A.Spencer Nguyễn,A. Kevin Nguyễn, A. Kenny Ngô.

Chúa Nhật 20-1:C.Uyên Phương, A. Khoa Đinh,C.HươngĐinh.

ChúaNhật 27-1: C. Hạnh Nguyễn, C.  Olivia Hoàng, C. Ngọc Linh Đỗ.

 

PHIÊN BĂI ĐẬU XE

ChúaNhật 6-1:A.Nguyễn T. Nguyễn, Ô.Lê Q. Nghĩa.  

ChúaNhật 13-1: A. Allen Ngô,Ô.ĐinhTân.

ChúaNhật 20-1:Ô.  Đinh Thanh Châu, Ô. Hoàng Thu B́nh.

ChúaNhật 27-1:Ô.Mai V. Hiến, Ô. NguyễnVănChí.

 

PHIÊN QUÉT NHÀ THỜ   

ChúaNhật 6-1: B. Nguyễn T. Thơ, B. Cố Giá          , Ô. Trần Quốc Khánh, (PVS)

ChúaNhật 13-1: A. Nathan Trần, C. Jolene Trần, C.KhanhVũ,Ô.TrungTrần,(PVS)

ChúaNhật 20-1: Ô.B. TrươngNguyễn, ÔB. Nguyễn H. Đức,B. Điệp (PVS)

ChúaNhật 27-1: Ô.B Ngô Ninh, A. Đặng Minh, ÔB. Cao S. Thuyên (PVS).

DẦNG HOA T̉A ĐỨC MẸ

Chúa Nhật 6-1: AC. Trung/Trang

Chúa Nhật 13-1:  Cô Ngọc-Anh

Chúa Nhật 20-1:  ÔB. Hộ

Chúa Nhật 27-1:B. Lê Vân

 

THÔNG BÁO-SINH HOẠT

 

1. LỄ TRỌNG-LỄ BUỘC: Thứ Ba, ngày 1 tháng 1 năm 2019, tết Dương Lịch, là lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng và lễ buộc. V́ hầu hết mọi người được nghỉ việc hôm nay (New Year Day) nên Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 9:30 sáng cho 2 cộng đoàn Mỹ/Việt. Xin mọi người chúng ta cùng đến để tôn vinh Đức Mẹ và cầu khẩn cho ngày đầu năm mới dương lịch này. Xin C. Xuân Thảo đọc bà 2 tiếng Việt.

 

2. TẠ ƠN CHÚA: Xin cám tạ Chúa và xin tri ân những gia đ́nh sau đây đă dâng cúng trong việc thay thảm và các hàng ghế trong Nhà thờ:

 

1. AC. Khánh/Mai 1 ghế ngắn--           $1,000.

2. B. Thơ 1 ghế ngắn-- $1,000

3. ÔB. Sơn/Tiên 1 ghế dài-- $2000.

4. ÔB. Phát 1 ghế dài-- $2,000.

5. ÔB. Đức Đặng 1 ghế ngắn-- $1,000.

6. AC. Vinh/Hương 9 ghế dài--            $18,000.

7. ÔB.Trần Sơn, Trân/Lạc Lê  1 ngắn:             $1,000.

8. ÔB. Ích 3 ghế ngắn--$3,000

9. Cô Ngọc Anh 1 ghế ngắn--$1,000.

10. B. Kim Hoa 4 ghế dài--$8,000.

11. ÔB. Trung/Loan: 1 ngắn--1,000     &1       dài-$2,000.

12. Cô Giàu 1 ghế dài--$2,000

13. AC. Qưới/Phú: 2 ghế dài--$4,000 & 1      ngắn--$1,000. 

14. 1 người bạn của B. Kim Hoa 1      ngắn--  $1,000.

15. AC. Trần Thiện 1 ghế ngắn--         $1,000

16. A. Đặng Thiệu: 1 ngắn--$1,000&  1          dài $2,000.

17. ÔB. Đoàn Hương:1 dài$2,000.

18. AC. Trung/Trang 1 ngắn--$1,000

19. B. Đài 1 ngắn--$1,000

20. AC. Chính/Nhung 2 ngắn--$2,000

21. Ẩn danh 1 dài--$2,000

22. AC. Ninh/Mỹ 1 ngắn--$1,000

23. ÔB. Viễn 1 ngắn--$1,000

24. Cô Nhựt 1 ngắn--$1,000

25. ÔB. Thiên 1 ngắn--$1,000.

26. Bà Cố Giá 1 ngắn--$1000.

27. Bs. Nhung 3 dài-- $6,000.

28. ÔB. Đức/Hường 1 ngắn--$1,000,

29. AC. Ḥa/Huyền 1 ngắn-- $1,000.

30. AC. Việt/Châu 1 ngắn--$1,000.

31. B. Tịnh 1 ghế dài--$2,000.

32. ÔB. Phương/Thúy1 ngắn--$1,000.

33. ÔB. Nguyễn Dậu 2 dài--$4,000.

34. ÔB. Chu Phục 1 ghế dài--$2,000.

35. B. Huy 1 ngắn—$1,000

 

Tổng cộng: 27 ghế ngắn = $27,000

29 ghế dài = $58,000

           

Cho thảm:

1. B. Cẩm Nhung: $500.

2. AC. Phụng/Nga & Huy/Thùy--        $1,000.

3. 1  người: $1,000

4. AC. Huy/Thùy: $1,000

5. B. Huy: $1,000

6. B. Thông: $200

7. AC. Khoa/Thúy Nguyễn: $1,000

8. B. Maria Bi & Maria Hậu: $500

9. C. Lệ Khánh: $200

10. AC. Khoa/Thy 300 (check)

11. AC. Châu/Thu 500 (cash)

12. Một người 2,000 (check)

13. C. Trần Thị Hiền    250 (check).

            Tổng cộng: $8,450. Chỉ c̣n thiếu $7,550.

            Những gia đ́nh nào thiếu tên  hoặc cần thay đổi điều ǵ xin vui ḷng cha Cha biết để điều chỉnh. Xin hết ḷng cảm ơn.

            Như thế là chúng ta đă gần đủ mọi chi phí cho chương tŕnh này.V́ là lợi ích cho mọi người, bởi thật sự là ai vào Nhà thờ cũng đi lên thảm, cũng ngồi lên ghế, nên xin các gia đ́nh chưa có tên, xin ghi tên ủng hộ, nhiều hay ít là do khả năng của ḿnh, và Chúa biết, và ḿnh biết khả năng ḿnh hơn mọi người khác. Đây là cơ hội để lập công đức, và sự hy sinh của chúng ta sẽ bền vững trong nhiều chục năm sắp tới. Giáo xứ xin hết ḷng cảm ơn!

            Ngoài ra, Ô. Xuân (John), Ô. Qưới, và một số anh em đang trong tiến tŕnh lót đá chung quanh chân bàn Thánh cho tiệp với với cung Thánh để nơi cử hành Thánh lễ và nơi Chúa ngự được trang trọng và xứng đáng hơn.

            Hy vọng các hàng ghế, thảm và cung Thánh mới sẽ được tiến hành và hoàn tất cùng với nhau, và tất cả sẽ cùng mới cùng đẹp như ḷng mọi người chúng ta mong ước và xin được tiến dâng lên Chúa, và xin Chúa chúc lành cho mọi hy sinh đóng góp của chúng ta.

            Khi những chương tŕnh này xong, th́ thật là một hồng ân. Bây giờ th́ trường học đă có mái mới (hơn 40 ngàn), máy sưởi mới (38 ngàn) và đang cho mướn để mỗi năm giáo xứ có 42 ngàn và trường học trả tất cả chi phí tiền điện, heat và nước cho cả năm, và trường học đă kư contract 5 năm, c̣n thêm 3 năm nữa, và họ đang giữ chỗ để tiếp tục.Nhà thờ th́ có máic̣n mới, 2 máy lạnh mới, và đang sửa mái trên cung thánh bị dột(với giá $9,500), các ảnh tượng đều mới, parking mới ($128 ngàn), trường học và khu vực chung quanh Nhà thờ có alarm báo động và cameras ghi h́nh...

Có lẽ một điều mà mọi người phải thốt lên là: “Xin cảm tạChúa vô cùng, Chúa ơi!”

 

XIN LUU Ư:XIN MỌI NGƯỜI ĐỌC CẨN THẬN ĐỂ TRÁNH T̀NH TRẠNG  “V̀ M̀NH KHÔNG BIẾT.”

 

            1. Như Cha đă thông báo, là khu phiá cuối Nhà thờ ngoài cửa kính, là chỉ để dành riêng cho những gia đ́nh có con trẻ, và khu pḥng này nhỏ hẹp, nên những người lớn chúng ta xin ngồi vào các hàng ghế khi đến tham dự Thánh lễ. Xin mọi người hăy giữ ḷng TỰ TRỌNG.

            2. Xin đừng ai, và đừng ai cho phép con cháu ḿnh dùng cell phones, smart phones, hay đội mũ trong Nhà thờ. Và xin các cha mẹ để ư đến các con em trong phía cuối, trước ṭa Giải tội, bởi thường rất ồn ào và thiếu thiếu sự tôn kính trong Nhà Chúa.

            3. Xin đừng ai tự ư lên thông báo hay nói bất cứ điều ǵ trên ṭa giảng khi chưa có sự cho phép của Cha xứ. Theo nguyên tắc là khi thông báo điều ǵ,  ngoại trừ công bố và chia xẻ lời Chúa, chúng ta phải đứng dưới Cung Thánh, nhưng v́ hoàn cảnh, chúng ta phải xử dụng microphone này mà thôi.

            4. V́ những lư do tế nhị, và tránh những rắc rối hiểu lầm, nên từ năm nay trở đi, sau Thánh lễ Giáng sinh, sẽ KHÔNGcó phần phát qùa cho các em nhỏ, dù chỉ là kẹo bánh đi nữa. Nếu ai muốn th́ xin phát cho các em riêng tư tại gia đ́nh ḿnh.

            4. V́ gây quá nhiều chia trí, nên từ nay dù là lễ trọng đông người, xin KHÔNG xếp các ghế nhỏ ra. Mọi người xin tới trước Thánh lễ để chuẩn tâm hồn, đừng nói là v́ tới trễ nên ngại không dám lên trên, và thường c̣n nhiều ghế trống phía trên, tay phải từ cuối Nhà thờ. Xin mọi người tôn trọng sự thánh thiêng của Thánh lễ.

            5. Xin những người có tên phục vụ như coi xe, quét dọn Nhà thờ... để ư là khi ḿnh đi vắng phải t́m người thay thế cho ḿnh. Xin chân thành cảm ơn mọi người.