Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B

 

BÀI ĐỌC I: Đn 12, 1-3

"Khi ấy dân ngươi sẽ được cứu thoát".

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Khi ấy, tổng lănh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi, đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy dân ngươi, hễ ai đă có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát.

Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời.

Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng ṿm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người, sẽ nên như các v́ tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 15, 5 và 8. 9-10. 11

Đáp: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, v́ con t́m nương tựa Chúa (c. 1).

Xướng: 1) Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Người nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, v́ Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Đáp.

2) Bởi thế ḷng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, v́ Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Người thấy điều hư nát. - Đáp.

3) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh: sự no đầy hoan hỉ ở trước thiên nhan, sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời! - Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: Dt 10, 11-14. 18

"Người đă làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ ḿnh và hiến dâng cũng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được tội lỗi, c̣n Người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đă ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây, Người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân Người. V́ chưng, nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đă làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được thứ tha, th́ không c̣n việc dâng của lễ đền tội nữa. Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Kh 2, 10c

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ngươi hăy giữ ḷng trung thành cho đến chết, th́ Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống". - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Mc 13, 24-32

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đă được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nh́n vào cây vả, các con hăy t́m hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nh́n thấy tất cả những điều đó xảy ra, th́ các con hăy biết là Người đă tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

"C̣n về ngày đó hay giờ đó, th́ không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có ḿnh Cha biết thôi". Đó là lời Chúa.