Bài Đọc Chúa Nhật XVI Năm C

 

BÀI ĐỌC I: St 18, 1-10a

"Đối với Thiên Chúa có ǵ khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai".

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới cḥm cây ở Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức. Ông ngước mắt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông: Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp ḿnh lạy và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu con được đẹp ḷng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, con xin lấy ít nước để các Đấng rửa chân, và nghỉ mát. Con xin đem ít bánh mời các Đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi: chính v́ thế mà các Đấng đă ghé vào nhà con". Các Đấng ấy nói: "Như ông đă ngỏ, xin cứ làm".

Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: "Hăy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng". C̣n ông, ông chạy đến đoàn ḅ bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đă chín, dọn ra trước mặt các Đấng. Chính ông đứng hầu các Đấng dưới bóng cây.

Ăn xong, các Đấng hỏi Abraham rằng: "Sara bạn ông đâu?" Ông trả lời: "Ḱa, bạn con ở trong lều". Một Đấng nói tiếp: "Độ này sang năm, khi Ta trở lại thăm ông, th́ cả hai vẫn c̣n mạnh khoẻ, và Sara bạn ông sẽ được một con trai". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Đáp: Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong ḷng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. - Đáp.

2) Người không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. - Đáp.

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, th́ muôn đời chẳng có lung lay. - Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: Cl 1, 24-28

"Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đă được tỏ bày cho các thánh".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Anh em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu v́ anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những ǵ c̣n thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ. Tôi đă được trở thành người phục vụ Hội thánh theo sự an bài của Thiên Chúa, Đấng đă trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ lời Chúa, đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đă được tỏ bày cho các thánh của Người. Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại, tức là Đức Kitô trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

 

PHÚC ÂM: Lc 10, 38-42

"Martha rước Người vào nhà ḿnh. Maria đă chọn phần tốt nhất".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà ḿnh. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đăi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một ḿnh mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đă chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". Đó là lời Chúa.