Bi Đọc Cha Nhật XV Năm C

 

BI ĐỌC I: Đnl 30, 10-14

"Lời ở st bn cc ngươi, để cc ngươi thực thi".

Trch sch Đệ Nhị Luật.

Ms ni cng dn chng rằng: "Nếu cc ngươi nghe tiếng Cha l Thin Cha cc ngươi, hy tun giữ cc giới răn v huấn thị của Người đ được ghi chp trong sch Luật ny, hy trở về cng Cha l Thin Cha cc ngươi hết lng v hết linh hồn cc ngươi. Thnh chỉ ta truyền cho cc ngươi hm nay khng qu kh khăn cũng khng qu sức cc ngươi. N khng phải ở đu trn trời, để cc ngươi c thể ni: 'Ai trong chng ti c thể ln trời mang luật xuống giảng cho chng ti nghe để chng ti thực hnh được?' N cũng khng phải ở bn kia biển, để cc ngươi viện lẽ ni rằng: 'Ai trong chng ti c thể vượt biển, v mang n về cho chng ti, để chng ti được nghe v thực hnh điều đ truyền dạy?' Nhưng lời ở st bn cc ngươi, nơi miệng cc ngươi, trong lng cc ngươi, để cc ngươi thực thi". Đ l lời Cha.

ĐP CA: Tv 68, 14 v 17. 30-31. 33-34. 36ab v 37

Đp: Cc bạn khim cung, cc bạn tm kiếm Cha, lng cc bạn hy hồi sinh (c. 33).

Xướng: 1) Lạy Cha, con dng lời nguyện cầu ln Cha, i Thin Cha, đy l lc biểu lộ tnh thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn ph trợ trung thnh của Cha. Lạy Cha, xin nhậm lời con v lng khoan nhn trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhn đến tấm thn con. - Đp.

2) Phần con, con đau khổ cơ hn, lạy Cha, xin gia n ph trợ bảo ton thn con. Con sẽ xướng bi ca ngợi khen danh Cha, v con sẽ chc tụng Ngi với bi tri n. - Đp.

3) Cc bạn khim cung, hy nhn coi v hoan hỉ, cc bạn tm kiếm Cha, lng cc bạn hy hồi sinh: v Cha nghe những người cơ khổ v khng ch bỏ con dn của Người bị bắt cầm t. - Đp.

4) V Thin Cha sẽ cứu độ Sion, Người sẽ ti thiết thnh tr của Giuđa, con chu của bầy ti Cha sẽ thừa hưởng đất ny, v tại đy những người yu danh Cha sẽ định cư. - Đp.

 

BI ĐỌC II: Cl 1, 15-20

"Mọi vật đ được tạo thnh nhờ Người v trong Người".

Trch thư Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Clx.

Đức Gisu Kit l hnh ảnh của Thin Cha v hnh, l trưởng tử mọi tạo vật; v trong Người mun loi trn trời dưới đất đ được tc thnh, mọi vật hữu hnh v v hnh, d l cc Bệ thần hay Quản thần, d l Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đ được tạo thnh nhờ Người v trong Người. V Người c trước mọi loi v mọi loi tồn tại trong Người. Người l đầu thn thể tức l Hội thnh, l nguyn thuỷ v l trưởng tử giữa kẻ chết, để Người lm b chủ mọi loi. V chưng, Thin Cha đ muốn đặt tất cả vin mn nơi Người. v Thin Cha đ giao ho vạn vật nhờ Người v v Người; nhờ mu Người đổ ra trn thập gi, Thin Cha ban ho bnh trn trời dưới đất. Đ l lời Cha.

 

ALLELUIA: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chc tụng Đức Vua, Đấng nhn danh Cha m đến, bnh an trn trời v vinh quang trn cc tầng trời. - Alleluia.

 

PHC M: Lc 10, 25-37

"Ai l anh em của ti?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Luca.

Khi ấy, c một người thng luật đứng dậy hỏi thử Cha Gisu rằng: "Thưa Thầy, ti phải lm g để được sự sống đời đời". Người ni với ng: "Trong Lề luật đ chp như thế no? ng đọc thấy g trong đ?" ng trả lời: "Ngươi hy yu mến Cha l Thin Cha ngươi hết lng, hết linh hồn, hết sức v hết tr khn ngươi, v hy thương mến anh em như chnh mnh". Cha Gisu ni: "ng đ trả lời đng, hy lm như vậy v ng sẽ được sống". Nhưng người đ muốn bo chữa mnh, nn thưa cng Cha Gisu rằng: "Nhưng ai l anh em của ti?" Cha Gisu ni tiếp:

"Một người đi từ Girusalem xuống Giric, v rơi vo tay bọn cướp; chng bc lột người ấy, đnh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tnh cờ một tư tế cũng đi qua đường đ, trng thấy nạn nhn, ng liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đ, trng thấy nạn nhn, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trng thấy v động lng thương. Người đ lại gần, băng b những vết thương, xức dầu v rượu, rồi đỡ nạn nhn ln lừa mnh, đưa về qun trọ săn sc. Hm sau, lấy ra hai quan tiền, ng trao cho chủ qun m bảo rằng: 'ng hy săn sc người ấy v ngoi ra, cn tốn ph hơn bao nhiu, khi trở về, ti sẽ trả lại ng'. Theo ng nghĩ, ai trong ba người đ l anh em của người bị rơi vo tay bọn cướp?" Người thng luật trả lời: "Kẻ đ tỏ lng thương xt với người ấy". V Cha Gisu bảo ng: "ng cũng hy đi v lm như vậy". Đ l lời Cha.